Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejdet inden for feltet i 25 år, hvor mine arbejdsfelter har været kommuner, Distriktspsykiatrien, Socialpsykiatrien samt min nuværende arbejdsplads: Center for Misbrug i Esbjerg. Jeg har opstartet 2 væresteder for psykisk syge mennesker og har altid arbejdet med mennesker, der befinder sig på kanten. Dette har også bevirket, at jeg har været sammen med mange sårbare mennesker, der hver især har haft deres historie at fortælle. Nogle gange gode og positive historier, men ofte også historier, hvor der har været forbundet med meget smerte.

Interessen for at skrive fiktion er gammel og det første manuskript, skrev jeg for mere end 30 år siden. Det er imidlertid først inden for de sidste år, at jeg har haft tid og overskud til at gå i dybden med både rent faglige og fiktive tekster. De faglige tekster er rendyrkede efter mange års praktikererfaring. Mine fiktive historier er "fiktive! De har ikke rod i den verden, jeg befinder mig i, men er opstået af historier fra både fortid og nutid og krydret med mine mange års erfaring med at være sammen med mennesker.

Jeg vil gerne have, at historierne kan vække en eller anden form for genkendelse hos læseren således, så læseren kan trække en parallel til noget, de har læst i dagspressen, set i TV eller måske selv har haft inden på livet. Mine historier skal have bid og gerne give stof til eftertanke.

kontaktoplysninger: Jørgen Maibom Dall - forlag@cygni.dk - www.cygni.dk - tekst og billeder: copyright Jørgen Maibom Dall
Webshop fra e-hjemmeside.dk