Screeningsprojektet.

I perioden fra 2012 - 2015 var jeg projektleder på Screeningsprojektet. Et projekt, der blev etableret i samarbejde mellem Voksenpsykiatrien i Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Esbjerg kommuner. Det primære formål var, at bedre samarbejdet mellem aktørerne således, at behandlingsindsatsen over for borgere med en dobbeltdiagnoseproblematik blev bedret. Altså en forstærket indsats over for de borgere, der i mange år har "sat sig mellem 2 stole", og ikke fået den nødvendige hjælp i hverken psykiatrien og kommunerne.

Efter projektperioden valgte jeg at skrive en afrapportering over det forløb, der har fundet sted gennem de 3 år, projektet kørte. Jeg valgte at sætte fokus på rent praktiske og konkrete arbejdsgange, der blev udarbejdet på baggrund af gensidige aftaler mellem psykiatrien og kommunerne. Nogle arbejdsgange, der var store landvindinger i samarbejdet. Blandt andet blev udvirket, at socialrådgiverne ved Center for Misbrug i Esbjerg skulle have en henvisningsret til Voksenpsykiatrien. I dette er også en beskrivelse af, at faggrupper er nødt til at bøje af mod hinanden, såfremt der skal opnås en større gensidig faglig forståelse.

Ud over dette har jeg valgt at problematisere over mine mangeårige erfaringer omkring samarbejde på tværs af både sektorer og faggrupper. På godt og ondt. Noget har fungeret, og andet absolut ikke. Jeg giver nogle bud på, hvilke barrierer der er i samarbejdet og ikke mindst kommer med nogle bud på, hvordan tingene kan gøres anderledes.

Et led i dette er at have fokus på forskellige fagligheder og den opdragelse og faglige internalisering, der følger med en profession. Faktorer, der kan være meget styrende, for hvem der har den faglige ret i behandlingen. Jeg sætter endvidere fokus på de barrierer, fagpersonerne er nødt til at se ud over, såfremt man mener det alvorligt med et styrket, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

I meget socialt arbejde spiller den enkelte fagpersons egne private holdninger og opfattelser endvidere en stor roller, og reelt har indflydelse på, hvordan borgeren behandles, og hvorfor nogen opfatter den behandlings der gives som forskellig fra fagperson til fagperson.

Læs mere på "Screeningsprojektet" eller gå til Webshop.

kontaktoplysninger: Jørgen Maibom Dall - forlag@cygni.dk - www.cygni.dk - tekst og billeder: copyright Jørgen Maibom Dall
Webshop fra e-hjemmeside.dk